Tarot – A Főpapnő

fopapnotarot

Befogadás, lélek, ösztönvilág, álmok, ima, asztráltest, mitológia, fantázia, meditáció, könyörgés, női bölcsesség. A tudattalan, az álmok, az érzelmek, az intuitív tudás szimbóluma. Álomfejtés, jóslás, látomáskeresés, telepátia. Kietlenség, meddőség.

A Nagy Arkánum kettes számú lapján Salamon templomának a két tartóoszlopát a Jacin (fehér) és Boázt (fekete) láthatjuk, mint a pozitív és negatív erők szükségszerű jelenlétét életünkben. E két erőnek az összhangja maga az élet. A kettes szám ezen kívül jelképezi a kettősséget, a dualitást, a passzivitást, a nőiességet, a dipólusosságot, a harmóniát.

A főpapnő kezében egy tekercs, melyen gyakran a Tora felirat olvasható. Nála van a tudás, de mivel az alvilág kapujában ül, (még nem járta meg) így a tudás még nem az övé.

Mögötte fátyolszerű anyag, Maya fátyla, mely a monda szerint eltakarja az arra éretlen elől a valóságot. Ha lehull a lepel, megszűnik a fizikai lét is. Fizikai testben nem megtapasztalható tudás.

Kedvező helyzetben az érzések tökéletes megélését, az intuíció helyes megértését mutatja.

Kedvezőtlen helyzetben érzéseink, megérzéseink túlértékelését, egy álomvilágot mutatnak, melyben csak tapogatjuk a valóság halvány körvonalait. Titkos kívánságaink nem teljesülnek, kiderülnek a titkolt dolgok.

Életút szempontjából a holdas női életutat mutatja meg nekünk; az intellektuális, magas érzelmi intelligenciával rendelkező nőket, akik képesek az érzelmek befogadására és átadására. Ez a nőtípus, gyakran a karriert választja, mint az önkifejezés eszközét.

bethHéber betűje a Béth, nyitott száj. A dolgokat vagy kimondjuk vagy nem, de szabad akaratunkból döntjük el ezt. Az értelem szimbóluma.

Asztrológiai megfelelője a Hold.

Egyiptomi panteonból Isis, a titkok szűz istennője tartozik hozzá.

Parsifal – akinek életútját szimbolizálják az egyes lapok -, tanulási folyamata már a passzív, titokzatos, számára ismeretlen lovagi feladatok megértéséhez ért. Nem elégszik meg a fizikai győzelemmel, rájön, hogy van egy másik oldala is a tudásnak. tehát tanítót keres.